Formularz rejestracyjny - WWDC21
„Nowości Apple dla biznesu” — Połącz się ze swoim zespołem
Zapisz się na warsztaty

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Jupiter-Integration sp. z o.o. informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Jupiter-Integration sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żegańskiej 2A Warszawa, (dalej Jupiter);
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. rejestracji i realizacji webinariów organizowanych w pierwszym kwartale 2021 r. przez Jupiter,
  2. kontaktu z uczestnikami projektu celem oferowania produktów i usług w ciągu roku od udziału w projekcie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy, umowy międzynarodowe oraz art. 6 ust. 1 lit a, lit c, lit d, lit e RODO.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. Dane osobowe w Jupiter będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. Webinariów.
 6. Każda osoba fizyczna działająca we własnym imieniu lub osoba fizyczna upoważniona do działania w cudzym imieniu posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 7. Każdemu Uczestnikowi przysługuje również prawo do usunięcia swoich danych osobowych.
 8. Przetwarzane dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Webinariach.